• Σχόλιο του χρήστη 'Πόπη Ράλλη' | 23 Σεπτεμβρίου 2011, 14:30

    Άρθρο 3, Παράγραφος 2: Ο ρόλος ειδικά ενός Ερευνητικού Ιδρύματος και/ή της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας, που θα συγκροτηθεί στο πλαίσιο του νέου Οργανισμού, δεν πρέπει να περιορίζεται στην εκτέλεση των εντολών του εκάστοτε Υπουργού. Ο νέος Οργανισμός δεν πρέπει να γίνει το εκτελεστικό όργανο της πολιτικής βούλησης της κάθε κυβέρνησης και να προσαρμόζει αναγκαστικά την έρευνα πάνω σε αυτή, αλλά να γνωμοδοτεί στο ΥπΑΑΤ και να συμμετέχει στη χάραξη της αγροτικής πολιτικής.