• Σχόλιο του χρήστη 'Πόπη Ράλλη, Γεωπόνος M.Sc., ΤΓΥ' | 23 Σεπτεμβρίου 2011, 14:20

    Άρθρο 6, Παράγραφος 4: Είναι τυχαίο ότι ο Πρόεδρος πρέπει να γνωρίζει μία από τις τρεις γλώσσες (αγγλικά ή γαλλικά ή γερμανικά), ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Δημοσίων Σχέσεων μία από τις δύο γλώσσες (αγγλικά ή γαλλικά) και ο Διευθύνων Σύμβουλος πρέπει να γνωρίζει την Αγγλική και όχι κάποια από τις άλλες γλώσσες, ενώ οι Προϊστάμενοι των Γενικών Διευθύνσεων δεν χρειάζεται να μιλούν καμία ξένη γλώσσα; Άρθρο 6, Παράγραφος 7: Δε θα έπρεπε τα έξοδα για τις μετακινήσεις του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου κτλ. να καθορίζονται σύμφωνα με διατάξεις και όχι με ΚΥΑ;