• Σχόλιο του χρήστη 'Δρ. Μάνος Κουτράκης' | 23 Σεπτεμβρίου 2011, 15:52

    Στις Περιφερειακές διευθύνσεις πως θα μπορούν να ασκήσουν "εποπτεία" και να συντονίσουν το "διενεργούμενο ερευνητικό... έργο.." προϊστάμενοι με πολύ λιγότερα προσόντα από τους υφισταμένους τους?? Τα ινστιτούτα του ΕΘΙΑΓΕ σήμερα συντονίζονται από ερευνητές (διευθυντής, επιστημονικό συμβούλιο, ομάδες έρευνας, κλπ) με διδακτορική διατριβή και οι οποίοι έχουν αξιολογηθεί, με αυστηρά ακαδημαϊκά κριτήρια, τουλάχιστον μια φορά (κατά την εισαγωγή τους και άλλες τρεις μέχρι την βαθμίδα του τακτικού ερευνητή) από επιστημονικές επιτροπές (με μέλη Καθηγητές ΑΕΙ)