• Σχόλιο του χρήστη 'Πόπη Ράλλη, Γεωπόνος M.Sc., ΤΓΥ' | 23 Σεπτεμβρίου 2011, 16:00

    Άρθρο 13, Παράγραφος 2α: Πώς θα γίνει αυτό όταν τόσα χρόνια το έργο της Τράπεζας Γενετικού Υλικού και των υπόλοιπων Ινστιτούτων του ΕΘΙΑΓΕ, που ασχολούνται με τη διατήρηση, βελτίωση, αναπολλαπλασιασμό και αξιολόγηση των ποικιλιών των διαφόρων καλλιεργούμενων ειδών έχει απαξιωθεί και όλα τα αιτήματα για ενίσχυση αυτού του έργου δεν έχουν εισακουσθεί; Άρθρο 13, Παράγραφος 2α: Η δεύτερη πρόταση της παραγράφου πρέπει να τροποποιηθεί και να αναφέρει ότι: "Το φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό θα αφορά ποικιλίες κατάλληλες για τη γεωργία χαμηλών εισροών, με ευρεία προσαρμοστικότητα στις τοπικές συνθήκες, αξιοποιώντας μέσα από τη βελτιωτική διαδικασία το σύνολο της εγχώριας γεωργικής βιοποικιλότητας, και θα παρέχει..." Άρθρο 13: Στο συγκεκριμένο άρθρο προτείνεται να προστεθεί και η ακόλουθη παράγραφος: «Τα Ινστιτούτα Εφαρμοσμένης Αγροτικής Έρευνας με τομέα εξειδίκευσης τη διατήρηση των φυτογενετικών πόρων (που μέχρι σήμερα διατηρούνται σε μορφή σπερμάτων στην Τράπεζα Γενετικού Υλικού ή σε συλλογές - φυτείες υπαίθρου στα Ινστιτούτα Αμπέλου, Φυλλοβόλων Δένδρων, Ελαίας κλπ., που υπάρχουν ανά την Ελλάδα στις κατάλληλες για κάθε είδος περιοχές) είναι αρμόδια για τη συλλογή σπερμάτων ή κλωνικού υλικού καλλιεργούμενων ειδών και αυτοφυών συγγενών με τα καλλιεργούμενα είδη, τον αναπολλαπλασιασμό, την αξιολόγηση και την αξιοποίηση του φυτικού υλικού. Η αξιοποίηση μπορεί να είναι είτε στο πλαίσιο της γενετικής βελτίωσης των καλλιεργειών, είτε στο πλαίσιο της επανακαλλιέργειας και της διάδοσης των τοπικών ποικιλιών, κυρίως στις περιοχές προέλευσής τους και της προστασίας της αγροτικής βιοποικιλότητας γενικότερα». Οι συλλογές αυτές εντάχθηκαν στο Εθνικό Σύστημα Διατήρησης και Προστασίας Φυτογενετικών Πόρων Καλλιεργούμενων Ειδών το οποίο συστήθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμ. 80 τεύχος Α΄, ΦΕΚ 40/22-3-1990 και πρωταρχικός σκοπός τους ήταν η έγκαιρη συλλογή και η αποτελεσματική προστασία των φυτογενετικών πόρων της χώρας. Κρίνεται σκόπιμο το ΥπΑΑΤ να μεριμνήσει για τη διάσωση και την αξιοποίηση των συλλογών αυτών, που διατηρούνται εδώ και χρόνια στο ΕΘΙΑΓΕ, προστατεύοντας έτσι σε μεγάλο βαθμό την αγροτική βιοποικιλότητα, η οποία πρέπει να αποτελεί μία από τις άμεσες προτεραιότητες του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού.