• Σχόλιο του χρήστη 'ΑΛΠ' | 24 Σεπτεμβρίου 2011, 18:50

    Άρθρο 3, παράγραφος 3β τη βελτίωση (όχι την βελτίωση),γ τη μετάδοση (όχι την μετάδοση), παράγραφος 4 τη διαμόρφωση (όχι την διαμόρφωση) και ομοίως στα υπόλοιπα άρθρα του Σχεδίου Νόμου το ν παραμένει στα άρθρα τον και την, στο αριθμητικό έναν, στα αρνητικά δεν και μην και στην προσωπική αντωνυμία την και αυτήν όταν ακολουθεί φωνήεν ή στιγμιαίο σύμφωνο (κ, π, τ, μπ, ντ, γκ, τσ, τζ, ξ και ψ) και χάνεται σε όλες τις άλλες περιπτώσεις. Καλό θα ήταν πριν ένα κείμενο αναρτηθεί δημόσια να έχει ελεγχθεί ορθογραφικά και να εφαρμόζουμε τους κανόνες που διδάσκονται στην Α΄ ή Β΄Δημοτικού.