• Σχόλιο του χρήστη 'ΟΜΑΔΑ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΙΑΓΕ' | 25 Σεπτεμβρίου 2011, 12:38

    Άρθρο 3 Στην παράγραφο 3 θα έπρεπε να αναφέρεται για όλα τα αντικείμενα έρευνας γεωργικά, δασικά, κτηνιατρικά, αλιευτικά Ειδικότερα για τα δασικά αντικείμενα θα έπρεπε να προστεθεί ένα εδάφιο όπου να αναφέρεται: «το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων δασικής έρευνας με στόχους τη βελτίωση της προστασίας και διαχείρισης των ελληνικών δασών και των χερσαίων οικοσυστημάτων γενικότερα, τη βέλτιστη αξιοποίηση των προϊόντων και υπηρεσιών που απορρέουν από αυτά» Στην παράγραφο 4 θα έπρεπε να αναφέρεται ρητά ότι το στρατηγικό σχέδιο συνυπογράφεται και από τον υπουργό ΠΕΚΑ, εφόσον τα δασικά ερευνητικά αντικείμενα πηγάζουν ή εκπορεύονται από το εν λόγω υπουργείο που είναι αρμόδιο για τα δάση.