• Σχόλιο του χρήστη 'Δρ. Χριστίνα Λίγδα' | 26 Σεπτεμβρίου 2011, 11:58

    Η διάκριση των αντικειμένων σε έναν ερευνητικό φορέα δεν μπορεί να παραμένει ως «γεωργικά, δασικά, κτηνιατρικά, αλιευτικά, (και η ζωική παραγωγή;)», αλλά στη βάση διεπιστημονικών προσεγγίσεων σε ευρύτερες θεματικές ενότητες στο πλαίσιο των γενικότερων στόχων της αγροτικής έρευνας, οι οποίοι περιοδικά θα επικαιροποιούνται. Τα ερευνητικά αντικείμενα περιλαμβάνονται (σε γενικές γραμμές) στους ακόλουθους 3 άξονες: • Ποιοτικά και ασφαλή για την υγεία προϊόντα διατροφής, • Γεωργία (με την εύρεια έννοια) ανταγωνιστική και βιώσιμη, • Προστασία του περιβάλλοντος Με ποιό τρόπο το προτεινόμενο σχέδιο και τα Ινστιτούτα Εφαρμοσμένης Αγροτικής Έρευνας ανα περιφέρεια συμβάλλουν στην υλοποίηση αυτών των στόχων?