• Σχόλιο του χρήστη 'Σύλλογος Εργαζομένων AGROCERT' | 26 Σεπτεμβρίου 2011, 13:20

    Αρ.3, παρ.4 : Θεωρούμε ότι ο Σχεδιασμός και η Ανάπτυξη της Εθνικής Αγροτικής Πολιτικής θα πρέπει να γίνεται και με την ενεργοποίηση του Εθνικού Συμβουλίου Αγροτικής Πολιτικής. Ελπίζουμε ότι το στρατηγικό σχέδιο δε θα μείνει μόνο στα χαρτιά. Η διαδικασία έγκρισής του, όπως παρουσιάζεται (ΚΥΑ τριών Υπουργών και συζήτηση στην ολομέλεια της βουλής), είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα.