• Σχόλιο του χρήστη 'ΜΑΙΡΗ ΣΠΕΝΤΖΟΥ' | 26 Σεπτεμβρίου 2011, 14:20

    Προτείνω στο άρθρο 20 παράγραφος 1 (η) να τροποποιηθεί ως εξής: "Ο έλεγχος της αγοράς των πάσης φύσεως αγροτικών προϊόντων και τροφίμων που φέρουν ενδείξεις, σύμβολα, σημάνσεις πιστοποίησης, σήματα του Οργανισμού προκειμένου να διασφαλίζεται η ορθή χρήση τους στην εμπορία, παρουσίαση και διαφήμιση των προϊόντων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σχετικής κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας και των τυποποιητικών εγγράφων του Οργανισμού."