• Σχόλιο του χρήστη 'Δημ.Οικονόμου' | 26 Σεπτεμβρίου 2011, 14:56

    Επαναδιατύπωση του άρθρου Νο 13,με προσθήκη του άρθρου Νο13,παρ.4: Άρθρο 13 Εθνική Πολιτική Εφαρμοσμένης Αγροτικής Έρευνας 1. Ο Οργανισμός είναι αρμόδιος για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη της Εθνικής Πολιτικής Εφαρμοσμένης Αγροτικής Έρευνας, η οποία διαμορφώνεται με βάση τις εθνικές ανάγκες για την ανάπτυξη ανταγωνιστικής αγροτικής παραγωγής. 2. Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Εθνικής Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ο Οργανισμός μπορεί να υλοποιεί μέσω των Ινστιτούτων Εφαρμοσμένης Αγροτικής Έρευνας: o α) Προγράμματα δημιουργίας, διατήρησης, βελτίωσης και πιλοτικής – πειραματικής παραγωγής σε επιδεικτικούς αγρούς φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού, το οποίο είναι αναγκαίο για την ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας. Το φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό θα αφορά σε φιλικές προς την βιοποικιλότητα και το φυσικό περιβάλλον της ελληνικής γης ποικιλίες και θα παρέχει τις μέγιστες δυνατές εγγυήσεις διατροφικής και περιβαλλοντικής ασφάλειας. o β) Προγράμματα διατήρησης και βελτίωσης ελληνικών φυλών αιγοπροβάτων και άλλων ειδών του αγροτικού ζωϊκού κεφαλαίου. Τα πλεονεκτήματα του ελληνικού ζωϊκού κεφαλαίου θα προβάλλονται και προωθούνται με την διατήρηση και λειτουργία από τα καθ’ ύλην αρμόδια Ινστιτούτα Εφαρμοσμένης Αγροτικής Έρευνας σχετικών επιδεικτικών αγροκτημάτων. 3. Τα Ινστιτούτα Εφαρμοσμένης Αγροτικής Έρευνας με τομέα εξειδίκευσης την δασική έρευνα είναι αρμόδια σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) για τη συλλογή σπερμάτων αυτοφυών φυτών της ελληνικής χλωρίδας με σκοπό την παραγωγή φυτευτικού υλικού, το οποίο θα χρησιμοποιείται σε δασώσεις και αναδασώσεις, προκειμένου να επιτευχθεί η ανασυγκρόττηση των καμένων και διαταραγμένων δασικών οικοσυστημάτων της χώρας με παράλληλη διατήρηση και προστασία της δασικής βιοποικιλότητας. 4. Το Ινστιτούτο και τα εργαστήρια Εφαρμοσμένης Αγροτικής Έρευνας με τομέα εξειδίκευσης την Τεχνολογία Γεωργικών Προϊόντων και Ποτών, είναι αρμόδιο σε συνεργασία με την Γενική Δ/νση Μεταποίησης Γεωργικών Προϊόντων-Τροφίμων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για τη μεταποίηση με εφαρμογή συγχρόνων τεχνολογιών για τη παραγωγή τροφίμων και ποτών , την διασφάλιση της ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων και ποτών και με την δευτερογενή αξιοποίηση των αγροτικών υποπροϊόντων και καταλοίπων. 5. Οι ποικιλίες του φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού και το ζωϊκό κεφάλαιο, που δημιουργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, κατοχυρώνονται ως πνευματική ιδιοκτησία του Οργανισμού.