• Σχόλιο του χρήστη 'ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΙΑΓΕ' | 26 Σεπτεμβρίου 2011, 15:51

    Στο άρθρο 9 με τίτλο «Περιφερειακές Διευθύνσεις» οι παρ. 3 και 4 να αναδιατυπωθούν ως εξής: Των Περιφερειακών Διευθύνσεων προΐστανται με τριετή θητεία που δύναται να ανανεωθεί μετά από εσωτερική κάθε φορά προκήρυξη που αποφασίζει το ΔΣ υπάλληλοι του Οργανισμού του κλάδου Επιστημόνων με βαθμό Α'. Η επιλογή των καταλληλοτέρων για την κάλυψη των θέσεων αυτών πραγματοποιείται, με εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο, μετά από συγκριτική αξιολόγηση των ενδιαφερομένων και αιτιολογημένη απόφασή του.