• Σχόλιο του χρήστη 'Ένωση Ερευνητών ΕΘΙΑΓΕ, Δρ Παναγιώτης Πλατής' | 26 Σεπτεμβρίου 2011, 19:32

    "Άρθρο 3" Στην παρ. 3α να προστεθεί ότι η αγροτική οικονομία περιλαμβάνει τις εξής έννοιες: αγροτική, δασική, ορεινή, αλιευτική, περιβάλλον,κτηνοτροφική, τρόφιμα/μεταποίηση. Επίσης, θα πρέπει να προβλεφθεί και συναρμοδιότητα και των άλλων Υπουργείων, όπως για τα δάση, το φυσικό περιβάλλον, τις προστατευόμενες περιοχές,τη μελέτη και διαχείριση υδάτινων βιολογικών πόρων (ΥΠΕΚΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)