• Σχόλιο του χρήστη 'Ένωση Ερευνητών ΕΘΙΑΓΕ, Δρ Παναγιώτης Πλατής' | 26 Σεπτεμβρίου 2011, 21:34

    "Άρθρο 13" Παράγραφος 3. Οι αρμοδιότητες του Δασικού Τομέα έρευνας περιορίζονται μόνο στη συλλογή σπερμάτων αυτοφυών φυτών και την ανασυγκρότηση των καμένων και διαταραγμένων δασικών οικοσυστημάτων; Αντικείμενα όπως: Ανάπτυξη Τεχνολογίας και μεταφορά Τεχνογνωσίας για Αειφορική Διαχείριση και Αξιοποίηση των Φυσικών Οικοσυστημάτων (δασών, δασικών εκτάσεων, λιβαδιών, υγροτόπων) με Οικολογικές Αρχές, την Ποσοτική και Ποιοτική αύξηση των Παραγόμενων Προϊόντων και Υπηρεσιών, την Προστασία του Φυσικού Περιβάλλοντος, τη Διαχείριση των Αστικών και Περιαστικών δασών, την Οικονομική των δασών, τη Γενετική βελτίωση και Βιοτεχνολογία δασικών φυτών, την Ορεινή υδρολογία και Διαχείριση Ορεινών Λεκανών Απορροής, την Προστασία Δασικών Φυτών από βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες (έντομα, μύκητες, δασικές πυρκαγιές, αλλαγή κλίματος, ρύπανση ατμόσφαιρας, κλπ.), τα Φυτώρια, οι Αναδασώσεις, τα Δασικά Εδάφη, η Τεχνολογία Ξύλου και τόσα άλλα τίνος αντικείμενο είναι; Γιατί δε συμπεριλαμβάνονται και αυτά; Προτείνεται να προστεθούν.