• Σχόλιο του χρήστη 'ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ' | 13 Νοεμβρίου 2011, 01:19

    Κατά τη γνώμη μου, η συμμετοχή κτηνιάτρου στην επιτροπή σταβλισμού θα πρέπει να είναι υποχρεωτική, καθώς είναι απαραίτητος ο έλεγχος των συνθηκών που θα διασφαλίζουν την υγεία και ευζωία των ζώων, (τόσο των κτιριακών εγκαταστάσεων, όσο και της πιθανότητας να εισέλθουν μολυσματικοί παράγοντες στη μονάδα). Ειδικές γνώσεις για τα θέματα αυτά διαθέτουν οι κτηνίατροι, αλλά όχι οι γεωπόνοι.