• Σχόλιο του χρήστη 'VAYA' | 13 Νοεμβρίου 2011, 16:15

    Η αδειοδότηση των σταυλικων εγκαταστάσεων προϋποθέτει η έκτασή τους να εξυπηρετείται από δρόμο νόμιμα υφιστάμενο. Συνήθως παραχωρήσεις εκτάσεων γίνονται σε χέρσα κοινόχρηστη έκταση όπου οι νόμιμα υφιστάμενοι δρόμοι δεν "υφίστανται". Πως λύνεται αυτό;