• Σχόλιο του χρήστη 'Β.Α.' | 13 Νοεμβρίου 2011, 21:37

    Πολύ θετικές οι αλλαγές αναφορικά με τον περιορισμό των μελών της επιτροπής σταυλισμού. Παρόλα αυτά, λόγω της μη συμμετοχής πλέον εκπροσώπων της Δασικής Υπηρεσίας και Αρχαιολογίας κάποια μέριμνα θα πρέπει να ληφθεί για το σχετικό έλεγχο πριν τη χορήγηση της άδειας εγκατάστασης, καθώς πολλές φορές οι κτηνοτρόφοι εκούσια ή ακούσια εγκαθιστούν τις μονάδες τους ή τμήματα αυτών εντός δασικών εκτάσεων ή/και πλησίον αρχαιολογικών χώρων.