• Σχόλιο του χρήστη 'Ζαφειρόπουλος Γιώργος' | 14 Νοεμβρίου 2011, 00:24

    Σε κάθε περίπτωση οι επιτροπές σταυλισμού και κάθε επιτροπή του Ελληνικού δημοσίου θα πρέπει να απαντούν μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα μετά την υποβολή του όποιου αιτήματος π.χ. εντός 15 εργάσιμων ημερών και όχι βέβαια σε μήνες .Κατά αυτό τον τρόπο αποφεύγονται τα λαδώματα και οι όποιες συναλλαγές και παράλληλα επιτέλους πρέπει να λειτουργήσει και ο παράγοντας χρόνος σ΄αυτό το Ελληνικό δημόσιο ,έτσι δεν χρειάζονται και τα fast track. Εάν παραμείνει ως έχει τότε δεν έχετε αντιληφθεί σε ποιά κατάσταση βρίσκεται η χώρα .