• Σχόλιο του χρήστη 'Στυλιανός' | 14 Νοεμβρίου 2011, 08:44

    Στα πλαίσια των Υγειονομικών Ελέγχων και δεδομένου ότι σε αρκετους Δήμους της Χώρας, υπηρετεί ενας Χ αριθμός Εποπτών Δημόσιας Υγείας οι οποίοι συνεχίζουν να παραμένουν αναξιοποίητοι, παρόλου που με το Ν. 3463/2006 δίνεται μεγαλο μέρος των αρμοδιοτήτωτων που άπτονται στο αντικείμενο της Δημόσιας Υγείας στους Δήμους. Κρίνω σκόπιμο, να διευκρινιστεί η εμπλοκή ή όχι του Επόπτη Δημόσιας Υγείας του Δήμου ή όχι.