Άρθρο 10: Διοικητικοί, υγειονομικοί και επιτόπιοι έλεγχοι

1. Διοικητικοί έλεγχοι πληρότητας του υποβληθέντος φακέλου διενεργούνται οποτεδήποτε από την Αρμόδια Αδειοδοτούσα Αρχή, η οποία ζητά την συνδρομή υπηρεσιών της Περιφέρειας, όποτε αυτό κρίνεται σκόπιμο. Τα στοιχεία του φακέλου διασταυρώνονται με στοιχεία άλλων μηχανογραφημένων ή μη βάσεων και με στοιχεία τηρούμενα σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες ή επαγγελματικές οργανώσεις.
2. Οι υγειονομικοί έλεγχοι, στις κάθε είδους κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και εκμεταλλεύσεις, ασκούνται τακτικά ή έκτακτα, σύμφωνα με τις ισχύουσες Υγειονομικές Διατάξεις.
3. Οι διοικητικοί, υγειονομικοί και επιτόπιοι έλεγχοι διενεργούνται τακτικά και έκτακτα. Ο τακτικός έλεγχος διενεργείται υποχρεωτικά κατά το πρώτο έτος λειτουργίας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης ή εκμετάλλευσης και στη συνέχεια ανά διετία. Ο έκτακτος έλεγχος διενεργείται οποτεδήποτε κατά την κρίση της Αρμόδιας Αδειοδοτούσας Αρχής ή εφόσον υπάρχουν καταγγελίες με βάσιμες ενδείξεις για παραβάσεις ισχυόντων νόμων, υγειονομικών ή πολεοδομικών διατάξεων ή άλλων κανονισμών.
4. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τα συναρμόδια Υπουργεία εκδίδουν αναλυτικές οδηγίες, στις οποίες περιγράφονται οι διαδικασίες, η έκταση, το αντικείμενο, ο τρόπος ελέγχου, η σύνταξη της έκθεσης, καθώς και όλα τα αναγκαία στοιχεία και οι ειδικές λεπτομέρειες για την διενέργεια οποιουδήποτε διοικητικού, υγειονομικού ή επιτόπιου ελέγχου, προκειμένου ο μεν έλεγχος να είναι αδιάβλητος και διαφανής, ο δε ελεγχόμενος να μπορεί να ασκεί τα νόμιμα δικαιώματα για την υπεράσπισή του.

 • 18 Νοεμβρίου 2011, 23:33 | Μαρία Φλεβοτόμου

  Άρθρο 10. Σχετικά με τους τακτικούς και έκτακτους ελέγχους θα πρέπει να οριστεί σαφώς από ποια Υπηρεσία θα διενεργούνται. Θέλω να επισημάνω ότι είναι γνωστή στις Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής η κατάσταση που επικρατεί στην ελληνική ύπαιθρο. Η θέση μας, όμως θα πρέπει να είναι δίπλα στους κτηνοτρόφους μας και όχι απέναντι σε αυτούς. Η πολιτεία θα πρέπει να μας δώσει κίνητρα να βγούμε από τα γραφεία, να ακούσουμε καλύτερα τα προβλήματά τους και να προσπαθήσουμε να τους καθοδηγήσουμε στο δύσκολο έργο τους. Έλλειμμα ενημέρωσης έχουν οι κτηνοτρόφοι μας και όχι έλλειμμα αστυνόμευσης. Τέλος, είναι σκληρό να ανατεθεί ρόλος «χωροφύλακα» στους υπαλλήλους των Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής.

  Μαρία Φλεβοτόμου, Τεχ. Ζωικής Παραγωγής. Π.Ε. Ηλείας

 • Θα πρέπει να προστεθούν και περιβαλλοντικοί έλεγχοι για τη διασφάλιση τήρησης των περιβαλλοντικών όρων και της ισορροπίας των φυσικών οικοσυστημάτων.

 • 18 Νοεμβρίου 2011, 11:51 | MARIA HOUSTOULAKI

  Aνώτατες διοικητικές κυρώσεις και πρόστιμα(άρθρο 11) όχι μόνο για αυτούς που δε τηρούν τους κανόνες ευζωΐας αλλά και για αυτούς που πραγματοποιούν σφαγές στην κτηνοτροφική μονάδα τους αντί του κοντινότερου σφαγείου,αν δε έχουν κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο και άδεια,να γίνονται έλεγχοι από κτηνίατρο(άρθρο 10),για τη σωστή λειτουργία του χώρου αυτού και τον τρόπο σφαγής

 • 17 Νοεμβρίου 2011, 20:04 | Φιλοζωικό Σωματείο ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΖΩΑ

  Η εικόνα που εχουμε σήμερα γύρω από τις συνθήκες λειτουργίας των κτηνοτροφικών μονάδων της κατηγορίας των μετακινούμενων ποιμένων είναι σαν να μην ελέγχονται αυτοί ποτέ και για τίποτα.
  Οι έλεγχοι εκ μέρους των αρμοδίων υπηρεσιών πρέπει να είναι αυστηροί και ως προς τους κανόνες της τήρησης κανόνων υγιεινής αλλά και ως προς τους κανόνες καλής υγείας και διαβίωσης των ζώων, χωρίς να εξαιρούνται αυτών και οι ποιμενικοί σκύλοι.

 • 17 Νοεμβρίου 2011, 15:29 | Φιλοζωικές Οργανώσεις

  Επιτόπιοι έλεγχοι για την τήρηση των κανόνων ευζωίας των ζώων να διενεργούνται και από ιδιώτες εθελοντές μέλη φιλοζωικών σωματείων ή οργανώσεων.

  ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ
  ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΖΩΟΦΙΛΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
  ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΦΙΛΟΖΩΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ BIΓΚΑΝΣ
  ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΙΝΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ
  ΚΙΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

 • 15 Νοεμβρίου 2011, 11:01 | GAWF

  Στους υγειονομικούς ελέγχους που διενεργούνται, θα πρέπει να μπει ως απαραίτητο στοιχείο και η ευζωία των παραγωγικών ζώων ειδικά αυτών που εκτρέφονται με εντατικό τρόπο και να ακολουθούνται οι σχετικές οδηγίες.

 • 14 Νοεμβρίου 2011, 08:44 | Στυλιανός

  Στα πλαίσια των Υγειονομικών Ελέγχων και δεδομένου ότι σε αρκετους Δήμους της Χώρας, υπηρετεί ενας Χ αριθμός Εποπτών Δημόσιας Υγείας οι οποίοι συνεχίζουν να παραμένουν αναξιοποίητοι, παρόλου που με το Ν. 3463/2006 δίνεται μεγαλο μέρος των αρμοδιοτήτωτων που άπτονται στο αντικείμενο της Δημόσιας Υγείας στους Δήμους.

  Κρίνω σκόπιμο, να διευκρινιστεί η εμπλοκή ή όχι του Επόπτη Δημόσιας Υγείας του Δήμου ή όχι.

 • 12 Νοεμβρίου 2011, 14:30 | Αθανάσιος θεοδωράκης

  -Για τις παράνομα λειτουργούσες μονάδες ο αρμόδιος Δήμος πρέπει να τις ειδοποιήσει αμέσως μετά την ψήφιση του Νόμου για τα σχετικά (προθεσμίες και άδεια)
  -Δεν χρειαζόμαστε στην Ελλάδα εκτροφεία λεόντων, κροκοδείλων και φιδιών (έχουμε πολλά άλλα είδη να εκθρέψουμε)