• Σχόλιο του χρήστη 'Φίλοι των Ζώων - Η ΚΙΒΩΤΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ' | 15 Νοεμβρίου 2011, 02:11

    α) Τα άρθρα 1 και 3 του Νόμου 1197/81 ΦΕΚ 240 Α΄: *Περί Προστασίας των Ζώων*, προστατεύουν και τα ζώα εκτροφών από βασανισμούς και κακοποιήσεις. β) Το Προεδρικό Διάταγμα 327/1996 ΦΕΚ Α 221 199660910 *Προστασία των ζώων κατά τη σφαγή και/ή τη θανάτωσή τους, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 93/119/Έκτου Συμβουλίου*, στο άρθρο 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ καθορίζει υπό ποιους όρους μπορεί να γίνει σφαγή και θανάτωση εκτός σφαγείου. Ήτοι αναφέρει, επί λέξει: 1. Όταν τα ζώα που αναφέρονται στο άρθρο 5 παραγ.1 του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος σφάζονται εκτός σφαγείων, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 5 παραγρ. 1 εδάφια β), γ) και δ) του πορόντος άρθρου. 2. Η Κτηνιατρική Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης χορηγεί με αποφάσεις τις παρεκκλίσεις από τις διατάξεις της παραγρ. 1 του παρόντος άρθρου, όσον αφορά την σφαγή ή την θανάτωση πουλερικών, κουνελιών, χοίρων και αιγοπροβάτων εκτός σφαγείου από τον ιδιοκτήτη για ιδία κατανάλωση, υπό τον όρο ότι τηρούνται οι απαιτήσεις του άρθρου 3 του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος και ότι οι χοίροι και τα αιγοπρόβατα έχουν προηγουμένως αναισθητοποιηθεί. ΕΠΕΙΔΗ Η ΣΦΑΓΗ ΖΩΩΝ ΕΚΤΡΟΦΩΝ ΔΙΧΩΣ ΑΚΑΡΙΑΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΑΝΊΖΕΙ ΚΑΙ ΚΑΚΟΠΟΙΕΙ ΑΦΑΝΤΑΣΤΑ ΤΑ ΖΩΑ. ΕΠΕΙΔΗ Η ΣΦΑΓΗ ΖΩΩΝ ΕΚΤΡΟΦΩΝ ΔΙΧΩΣ ΑΚΑΡΙΑΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΣΑΦΩΣ ΠΡΑΞΗ ΠΑΡΑΝΟΜΗ. ΕΠΕΙΔΗ Η ΣΦΑΓΗ ΔΙΧΩΣ ΑΚΑΡΙΑΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΠΑΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΟΛΩΝ ΟΣΩΝ ΕΚΤΡΕΦΟΥΝ ΖΩΑ ΓΙΑ ΔΙΚΗ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΣΦΑΖΟΥΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥΣ, Η ΚΙΒΩΤΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΝΕΙ ΕΚΚΛΗΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ, ΜΕ ΑΥΣΤΗΡΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΤΗ ΠΑΡΑΝΟΜΙΑ, ΟΠΩΣ ΑΛΛΩΣΤΕ ΑΡΜΟΖΕΙ ΣΤΗΝ ΕΥΝΟΜΟΥΜΕΝΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ.