• Σχόλιο του χρήστη 'ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΟΥΔΗΣ' | 15 Νοεμβρίου 2011, 11:26

    οι φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών; Όταν πρόκειται για κτηνοτροφική μονάδα εντός προστατευόμενης περιοχής ο φορέας διαχείρισης αυτής δεν θα έχει κανένα λόγο; Επίσης, τουλάχιστον σε επίπεδο νομού να κατασκευαστούν μέσω ΕΣΠΑ μονάδες επεξεργασίας και διαχείρισης κτηνοτροφικών λυμάτων (Μ.Ε.Δ.Κ.Λ.) έτσι ώστε να μην επιβαρύνετε ο κτηνοτρόφος με τις υψηλές δαπάνες διαχείρισης των λυμάτων της κτηνοτροφικής του μονάδας. Μία τέτοιου είδους Μ.Ε.Δ.Κ.Λ. μπορεί να καλύπτει τις λειτουργικές της δαπάνες και να αποφέρει και οικονομικό όφελος από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και πώλησης στη ΔΕΗ. Επιπροσθέτως, η λειτουργία της προαναφερθείσας μονάδας μπορεί να γίνει με παραχώρηση σε άνεργους πτυχιούχους Γεωπόνους, Τεχνολόγους Γεωπονίας και Απόφοιτους Τεχνικού Λυκείου Γεωτεχνικής ειδικότητας .