• Σχόλιο του χρήστη 'ΡΙΖΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ' | 15 Νοεμβρίου 2011, 23:30

    Αν κατάλαβα καλά για τις περιβαλλοντικές παραβάσεις των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων δεν θα ισχύουν οι προβλεπόμενες κυρώσεις και η διαδικασία επιβολής τους όπως ορίζεται από τον ν. 4014/11, αλλά οι ειδικότερες διατάξεις του άρθρου αυτού? Δηλαδή οι υπηρεσίες περιβάλλοντος θα εισηγούνται π.χ. την επιβολή προστίμων στην αδειοδοτούσα αρχή?