• Σχόλιο του χρήστη 'Δημήτρης Γρηγοριάδης' | 16 Νοεμβρίου 2011, 09:15

    Θεωρώ ότι ένας γεωπόνος ζωικής παραγωγής (ή τεχνολόγος γεωπονίας) μπορεί να κάνει τους ίδιους ελέγχους που θα κάνει ο κτηνίατρος. Σε τομείς όπως η ευζωιά, η διαχείριση της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης, η διατροφή των ζώων κ.α., οι γεωπόνοι υπερτερούν σε γνώσεις και εμπειρία. Ορθώς, ο νομοθέτης δεν κάνει διάκριση μεταξύ γεωπόνου ή κτηνιάτρου. Συμφωνώ όμως ότι θα έπρεπε να διευκρινίζεται ότι ο γεωπόνος (ή ο τεχνολόγος γεωπονίας) είναι ζωικής παραγωγής. Επίσης, θεωρώ ότι την δουλειά του Γραμματέα της επιτροπής θα έπρεπε να κάνει ένα από τα μέλη της, ίσως και ο Πρόεδρος (γεωπόνος ή κτηνιάτρος) για καλύτερη ευελιξία και συντόμευση της διαδικασίας.