• Σχόλιο του χρήστη 'ΦΩΤΗΣ Λ. - κτηνίατρος' | 16 Νοεμβρίου 2011, 18:47

    Θεωρώ πως η ενδεχόμενη μη-τοποθέτηση κτηνίατρου ως μέλους της τριμελούς επιτροπής θα έχει ως αποτέλεσμα σοβαρούς κινδύνους για τη Δημόσια Υγεία και την Υγεία των ζώων. Ο κτηνίατρος είναι ο μόνος που διαθέτει την επιστημονική κατάρτιση και διαθέτει το εύρος των γνώσεων ώστε να μπορεί να αξιολογεί και να συνδυάζει στοιχεία όπως 1)τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του είδους του ζώου που εκτρέφεται, 2)την επιδημιολογία των νοσημάτων των ζώων στην συγκεκριμένη περιοχή, και να αξιολογεί τη σοβαρότητά τους, 3)τις ιδιαίτερες απαιτήσεις σε σταβλικές εγκαταστάσεις, ανάλογα με το είδος του ζώου, ώστε να διασφαλίζεται η ευζωία και η υγεία των ζώων και η Δημόσια Υγεία και 4) συμφωνώ με προηγούμενο σχόλιο που αναφέρει πως ο κτηνίατρος έχει πολύ συχνή επαφή με τον κτηνοτρόφο και επισκέπτεται πολύ συχνά τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις για τον έλεγχο της Υγείας των ζώων, για τη λήψη δειγμάτων των παραγόμενων προϊόντων, για τον έλεγχο της ευζωίας των ζώων, για τη διενέργεια εμβολιασμών, για τη διενέργεια αιμοληψιών κτλ. Πώς θα είναι δυνατόν να αδειοδοτεί τις νέες κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις μία επιτροπή η οποία θα αγνοεί ή δε θα κατανοεί - λόγω της απουσίας κτηνίατρου- την επιδημιολογία ενός νοσήματος που μεταδίδεται σε άλλα ζώα και τους ανθρώπους (π.χ. της φυματίωσης,της βρουκέλλωσης κ.α.) την παθογένεια και τον τρόπο μετάδοσης της? Ποιος θα γνωρίζει την κατάσταση της υγείας των ζώων που θα εκτρέφονται σε γειτονικές εκτροφές? Θα...πάρουν τηλέφωνο τον κτηνίατρο να τους τα πει?ποιος είναι σε θέση να γνωρίζει εάν οι σταβλικές εγκαταστάσεις επηρεάζουν δυσμενώς ή όχι την υγεία και την ευζωία των ζώων, αν όχι αυτός που έχει την κατάλληλη μόρφωση και εκπαίδευση για την υγεία των ζώων(κτην-ίατρος)? εκτός και αν ο νομοθέτης θεωρεί ότι η δουλειά είναι απλά να πάει κάποιος με τη μεζούρα και μετά να ανατρέξει σε πίνακες ευρωπαϊκών κανονισμών για να δει αν οι μετρήσεις είναι εντός των ορίων...ή αν κάποιος θεωρεί ότι για την υγεία των ζώων μπορούν να έχουν σοβαρή άποψη και άλλοι κλάδοι πέραν του κτηνιατρικού...ή αν κάποιος θεωρεί ότι με το να παίρνει δείγματα ζωοτροφών από το στάβλο ή να μετράει κεφάλια ζώων στον έλεγχο ΟΣΔΕ καθίσταται ικανός και έμπειρος να κρίνει για ζητήματα που άπτονται της Δημόσιας Υγείας, της Υγείας και της Ευζωίας των ζώων...Αυτά είναι μερικά μόνο από τα πολλά ερωτήματα που θα προκύψουν από τη λανθασμένη σύνθεση της επιτροπής, που σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να περιλαμβάνει κτηνίατρο. Και με την ευκαιρία, θα ήθελα να εκφράσω την έντονη αντίθεσή μου σε ένα φαινόμενο που κυριαρχεί στην εποχή μας, και που πιστεύω πώς ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό για τη σημερινή κατάντια της χώρας μας: Πρόκειται για τη λογική της πλήρους ισοπέδωσης, τη λογική του "όλοι είμαστε το ίδιο", τη λογική του "ό΄τι μπορείς να κάνεις εσύ, μπορώ να το κάνω και εγώ"....και η οποία πιστεύω πως οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο πολύ χαμηλό επίπεδο κατάρτισης και μόρφωσης των Ελλήνων επιστημόνων. Σας ευχαριστώ