• Σχόλιο του χρήστη 'Χχατζηκαντής Μιχάλης' | 17 Νοεμβρίου 2011, 19:05

    Στην επιτροπή σταυλισμού πρέπει να μετέχει οπωσδήποτε ένας Γεωπόνος του Δήμου ή της Περιφέρειας, ένας Κτηνίατρος του Δήμου ή της Περιφέρειας και ένας Περιβαντολόγος της Περιφέρειας. Το υγειονομείο δεν ειναι απαραίτητο αφού θα υπάρχει Κτηνίατρος. Απαραίτητος όμως είναι και ο Γεωπόνος αφού αυτός μέχρι σήμερα εκδίδει τις άδειες σταυλισμού. Οι γνώσεις και των τριών επιστημόνων είναι απαραίτητες και επαρκείς αρκεί τα κρητήρια να είναι σαφή.