• Σχόλιο του χρήστη 'Δ/νση Αγρ. οικονμίας & Κτην/κης Π.Ε. Σαμου' | 18 Νοεμβρίου 2011, 11:47

    «..Σε όσες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις ή εκμεταλλεύσεις διαπιστώνεται παράβαση, μετά από αυτοψία ή καταγγελία ή άλλο τρόπο......, " Να συμπεριληφθεί « καθώς και στα πλαίσια προβλεπομένων ελέγχων από προγράμματα οικονομικών ενισχύσεων, εμβολιασμών κλπ»