• Σχόλιο του χρήστη 'Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία' | 18 Νοεμβρίου 2011, 20:02

    1. Η επιτροπή σταυλισμού θα πρέπει να είναι τετραμελής και στη σύνθεσή της να συμμετέχει δασολόγος ή δασοπόνος του τοπικού Δασαρχείου. 2. Η επιτροπή σταυλισμού θα πρέπει να παρέχει γνώμη για την απαγόρευση άσκησης επαγγέλματος ή επιτηδεύματος στις περιπτώσεις που κινδυνεύει όχι μόνο η δημόσια υγεία, αλλά και η περιβαλλοντική ισορροπία ή αν παραβιάζονται διατάξεις που σχετίζονται με προστατευόμενα φυσικά αντικείμενα (φυτικά ή ζωικά είδη, οικότοποι, περιοχές). 3.4. Προσαρμόζονται ώστε στις επιτροπές να συμμετέχουν και δασικοί υπάλληλοι.