• Σχόλιο του χρήστη 'ΠΟΣΓ – ΠΟΣΕΓ' | 18 Νοεμβρίου 2011, 21:20

    ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΉΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ Άρθρο 2 2: ..... Η επιτροπή σταυλισμού, για κάθε γνώμη της συντάσσει πρακτικό, το οποίο υποβάλλει στην Αρμόδια Αδειοδοτούσα Αρχή που αποφαίνεται οριστικά ... Θα πρέπει το πρακτικό της επιτροπής σταυλισμού να δεσμεύει την αδειοδοτούσα αρχή (ως άρθρο 14 Υ1β2000/1995 Υγειονομικής διάταξης)