• Σχόλιο του χρήστη 'Θεοδωρής Παναγιώτης' | 28 Δεκεμβρίου 2012, 10:39

    ΑΕΡΟΨΕΚΑΣΜΟΙ Επανέρχομαι στην πρότασή μου από την κατάρτιση να θεωρήσουμε, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, ικανή την χρήση υπό την επίβλεψη του καταρτισμένου χρήστη. Στην χώρα μας οι αεροψεκασμοί για λόγους φυτοπροστασίας δεν υφίστανται (και αν ορίσουμε διαδικασία θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τον ρόλο των Περιφερειών, όπως αναφέρεται και στο συγκεκριμένο άρθρο του νόμου 4036/12), όταν όμως και τα βιοκτόνα ενταχθούν στους σκοπούς της οδηγίας για την ορθολογική χρήση, η συγκεκριμένη πρόβλεψη θα είναι λειτουργική.