• Σχόλιο του χρήστη 'ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ' | 9 Σεπτεμβρίου 2010, 13:33

    «ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ» παράταξη Γεωτεχνικών του ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΓΕΩΤΕΕ)   Θεωρούμε ότι το Σχέδιο Νόμου «ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ» βρίσκεται κατ΄αρχάς στη σωστή κατεύθυνση. Ελπίζουμε ότι ο Νόμος για τα Γ.Φ. από την άδεια έγκρισης έως την χρήση των Γ.Φ. από τον αγρότη να λειτουργήσει υπέρ της ολοκληρωμένης διαχείρισης του αγροτικού προϊόντος. Πιστεύουμε  ότι για το Σχέδιο Δράσης, την Εθνική Επιτροπή Γ.Φ., το Εθνικό Συνταγολόγιο, τη Συνταγογράφηση  των Γ.Φ. πρέπει να λειτουργήσουν με την αξιοποίηση του ΓΕΩΤΕΕ ως σύμβουλος της κυβέρνησης και της γεωτεχνικής ειδικότητας ΓΕΩΠΟΝΟΥ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ των Πανεπιστημίων Γ.Π.Α, Α.Π.Θ. και Θεσσαλίας  καθώς και των ερευνητικών ιδρυμάτων (ΕΘΙΑΓΕ).  Το δικαίωμα συνταγογράφησης να έχουν μόνο οι Γεωπόνοι με πτυχίο Α.Ε.Ι. κατεύθυνσης  Φυτικής παραγωγής που έχουν στα προγράμματα σπουδών τα μαθήματα Γενική Φυτοπαθολογία, Ειδική Φυτοπαθολογία, Γενική Εντομολογία, Ειδική Εντομολογία, Γεωργική Φαρμακολογία και Γεωργική Χημεία και Βιοχημεία. Να δημιουργηθεί Μητρώο Συνταγολόγων – Συνταγογράφων Γεωπόνων στο Υ.Π.Α.Τ  και να έχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος ειδικότητας γεωπόνων Φυτικής παραγωγής που χορηγείται από το ΓΕΩΤΕΕ. Η επιμόρφωση και η εκπαίδευση του Γεωπόνου – Συνταγογράφου να γίνεται ανά 4ετία με ευθύνη του ΓΕΩΤΕΕ και σε συνεργασία μ ετο ΥΠΑΤ και τα ΑΕΙ Η έκδοση της συνταγής να είναι απλή για τον αγρότη και να κατατίθεται για έλεγχο στα ΟΣΔΕ , στο ΥΠΑΤ και στις οικονομικές υπηρεσίες. Η κατάρτιση των διανομέων χονδρικής & λιανικής πώλησης γ.φ. να γίνεται όπως των Γεωπόνων- Συνταγογράφων από το ΓΕΩΤΕΕ με συνεργασία με το  ΥΠΑΤ και τα ΑΕΙ και να χορηγείται πιστοποιητικό επιμόρφωσης για την ανανέωση της άδειας πώλησης γ.φ. Η συνταγή των γ.φ. από τον Συνταγογράφο – Γεωπόνο πρέπει να αμείβεται όπως υπάρχει αμοιβή σ΄όλα τα επαγγέλματα πτυχιούχων ΑΕΙ. Έτσι ανοίγει επάγγελμα  Γεωπόνου Συνταγολόγου γεγονός που θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και απασχολήσεως εκατοντάδων ανέργων γεωπόνων με αντικείμενο την σωστή χρήση των γ. φ. βάσει του νέου Νόμου     Για την διαβούλευση του ΥΠΑΤ για το σχέδιο νόμου ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ