• Σχόλιο του χρήστη 'WWF Ελλάς' | 10 Ιανουαρίου 2013, 14:23

    Στις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας αεροψεκασμού θα πρέπει να προστεθεί και ο έλεγχος ότι τα σκευάσματα δεν επηρεάζουν τα είδη και τα οικοσυστήματα της περιοχής. Είναι απαραίτητο να προβλεφθεί ότι η κατά παρέκκλιση διενέργεια αεροψεκασμών απαγορεύεται εκ προοιμίου σε όλες τις προστατευόμενες περιοχές όπως αυτές ορίζονται στον ν. 3937/2011.