• Σχόλιο του χρήστη 'Βασίλης' | 9 Σεπτεμβρίου 2010, 20:02

    Σας  επισυνάπτω παρατηρήσεις στο προσχέδιο για τα γεωργικά φάρμακα.            στο άρθρο 3  1,  στους επαγγελματίες  χρήστες  δεν συμπεριλαμβάνονται οι ετεροεπαγγελματίες  ψεκαστές.      άρθρο 5  για την κατάρτιση :  θα πρέπει ο καταρτιζόμενος να έχει και ιδία συμμετοχή στο κόστος της κατάρτισης , ώστε να παρακολουθεί αλλά και να έχει απαιτήσεις από αυτή.      Στους  εκπαιδευτές  των ψεκαστών  και στις ρυθμίσεις καιτον έλγχο των ψεκαστικών μηχανημάτων θα πρεπει να απασχοληθούν τεχνολόγοι γεωπόνοι γεωργικών μηχανημάτων και αρδεύσεων.      Σύμβουλοι  2,1  :  φορέας εκπαίδευσης και διαπίστευσης να μην είναι το ΓΕΩΤΕΕ  αλλά η Αρμόδια αρχή Διεύθυνσης   Γεωργίας                         2,5  :  η κάρτα επαγγελματικής κατάρτισης να έχει διάρκεια 5 χρόνια                         2,8 : η δαπάνη συμμετοχής του καταρτιζόμενου να μην είναι υπέρ ΓΕΩΤΕΕ αλλά υπέρ του Δημοσίου.                   το προσχέδιο βασίζεται στην οδηγία 2009/128/EK  του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.  Στην οδηγία αυτή δεν προβλέπεται κατ αρχή συνταγολόγιο.        Παράγραφος 4 .Συνταγολόγιο  :  Όπου αναφέρεται σαν υπεύθυνος επιστήμονας Γεωπόνος να διορθωθεί σε  Γεωπόνους ΠΕ  Φυτικής Παραγωγής και σε Τεχνολόγους Γεωπόνους Φυτικής Παραγωγής και Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών.     Παράγραφος 4,5  Βιβλιάρια συνταγών.      Στο 4 όπου αναφέρεται ότι η συνταγή θα πρέπει να αφορά μια καλλιέργεια ανά αγροτεμάχιο και ισχύει για δέκα ημέρες  .  Σε περιοχές  που  έχουμε μικρά αγροτεμάχια και ο παραγωγός μπορεί να καλλιεργεί ταυτόχρονα μήλα , κεράσια , ελιές , κάστανα και λαχανικά. Το κόστος συνταγογράφισης είναι μεγάλο. Επίσης πολλοί παραγωγοί αγοράζουν φυτοφάρμακα στις αρχές της χρονιάς για να προλάβουν τυχόν ανατιμήσεις αφού γνωρίζουν και το πρόγραμμα ψεκασμών που θα εφαρμόσουν. Πώς λοιπόν η συνταγή θα εκτελείται μέσα σε δέκα ημέρες.       Παρατήρηση :  Το ΓΕΩΤΕΕ θα πρέπει να αποσυρθεί από κάθε προαπαίτηση  που αναφέρεται στο σχέδιο νόμου γιατί λειτουργεί συντεχνιακά .     Αρθρο 13-19 : προβλέπονται στην ολοκληρωμένη διαχείριση.      Ευχαριστώ