• Σχόλιο του χρήστη 'ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ' | 31 Ιανουαρίου 2013, 13:10

    ΘΕΜΑ:«ΚΥΑ 263233 ( 14 Φεβρ 2008 , ΦΕΚ 244 ).Ετήσια τέλη ελέγχου ζωοτροφών.Προβλήματα στην καταβολή τους-Πρόταση για αλλαγή της Νομοθεσίας» Σχετικά με τα ετήσια τέλη ελέγχου ζωοτροφών και λόγω της άμεσης και καθημερινής μου επαφής με τις επιχειρήσεις ζωοτροφών(Ως Επόπτης Ελέγχου Κυκλοφορίας Ζωοτροφών Π.Ε. Ξάνθης) έχω να επισημάνω τα εξής: α) Οι ενδιάμεσοι σύνθετων και πρώτων υλών ζωοτροφών διαμαρτύρονται τόσο για το ετήσιο της καταβολής των τελών, όσο και για το ύψος και για τον τρόπο υπολογισμού των τελών Π.χ. ένας ενδιάμεσος που διακινεί 5 τόνους ζωοτροφών ετησίως, πληρώνει τα ίδια τέλη(300 ευρώ) με έναν που διακινεί 500 τόνους ετησίως. β) Οι κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις που παράγουν σύνθετες ζωοτροφές με χρήση αναμικτήρα για ιδιοκατανάλωση, δεν προσέρχονται για να εγγραφούν μόλις ενημερώνονται ότι είναι υποχρεωμένοι στην ετήσια καταβολή τελών. Δεν αντιλαμβάνονται το ανταποδοτικό της καταβολής των τελών. Επίσης διαμαρτύρονται γιατί να εξαιρούνται της καταβολής των ετήσιων τελών οι κτηνοτρόφοι που προσθέτουν συμπληρωματικές ζωοτροφές(ισορροπιστή) με το χέρι ή αυτοί που τις αναμιγνύουν στον ενσιροδιανομέα. Λόγω των οικονομικών συγκυριών, πρόταση μου είναι τα τέλη να μην είναι ετήσια, να αλλάξει το ύψος και ο τρόπος υπολογισμού τους και όσο αφορά τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις που παράγουν σύνθετες ζωοτροφές με χρήση αναμικτήρα για ιδιοκατανάλωση, τέλη να καταβάλλουν μόνο όσες αναμιγνύουν πρόσθετες ύλες ή προμίγματα πρόσθετών υλών ζωοτροφών.