• Σχόλιο του χρήστη 'Γιάννης Καρνάβας' | 6 Φεβρουαρίου 2013, 13:48

    Με το άρθρο 37 του ν. 4061/2012, παράγραφος 1.ιγ. καταργήθηκε το άρθρο 3 του ν. 399/2005 (Α΄271)δηλαδή οι επιτροπές Αναδασμών κι Εμπειρογνωμόνων του βασικού ν. 674/77, με αποτέλεσμα να αδυνατούν να λειτουργήσουν κι έτσι τα προγράμματα αναδασμών να έχουν βαλτώσει. Προτείνουμε την προσθήκη άρθρου που να επαναφέρει τις εν λόγω Επιτροπές, τις οποίες θα προσαρμώσει στο ν. 3852/2010 κι επιπλέον στα μέλη εκτός των τοπογράφων να προστεθούν και οι ειδικότητες των πολιτικών μηχανικών και όλων των τεχνολόγων μηχανικών.