• Σχόλιο του χρήστη 'ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΗΣ' | 7 Φεβρουαρίου 2013, 07:06

    ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ Δημόσια διαβούλευση για τη νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τίτλο: «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στους τομείς της υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων και των ζωοτροφών, της υγείας και προστασίας των ζώων ως και της διαχείρισης των ζωικών υποπροϊόντων και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» Άρθρο 02: Πεδίο εφαρμογής – Ορισμοί. Έχω να παρατηρήσω τα εξής: Α) Η παράγραφος 1 προτείνω να επαναδιατυπωθεί ώς εξής: "1. Με την Ενότητα Α του παρόντος νόμου και στις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με αυτήν, ρυθμίζονται θέματα κυρώσεων και επιβολής των διατάξεων της ενωσιακής και της εθνικής νομοθεσίας που συμπεριλαμβάνονται στο Παράρτμα II του άρθρου 60, όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν." Β. Η διατύπωση στην παράγραφο 2 ότι στην Ενότητα Α "εφαρμόζονται οι ορισμοί των διατάξεων της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας του παραρτήματος II του άρθρου 60, ως και οι κάτωθι ορισμοί" μπορεί -ΕΙΔΙΚΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, να παραπέμπει σε παρωχημένους ορισμούς και έννοιες ή να αφήνει κενά ή να δημιουργήσει σύγχιση και παρερμηνίες. Προτείνω να υπάρξει είτε ξακάθαρη και αναλυτική διατύπωσή τους ΣΕ ΧΩΡΙΣΤΟ ΑΡΘΡΟ ή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ με βάση τους αντίστοιχους/ανάλογους ορισμούς που υπάρχουν τις σχετικές διατάξεις της Ε.Ε., με Πρόνοια για τον τρόπο συμπλήρωσης ή/και τροποποίησης τους όταν οι ορισμοί που περιλαμβάνονται σε αυτές μεταβάλλονται ή τροποποιούνται.