• Σχόλιο του χρήστη 'ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΚΑΛΙΑΣ' | 7 Φεβρουαρίου 2013, 13:40

    κρίσιμο είναι σε αυτό το άρθρο να συμπληρωθεί πως στην περίπτωση που διαπιστωθεί μεταφορά τροφίμων με οχήματα τα οποία χρησιμοποιούνται και για την μεταφορά ζωικών υποπροϊόντων οποιασδήποτε κατηγορίας θα πρέπει να ανακαλείται ή αδεια κυκλοφορίας του μεταφορικού μέσου και να επιβάλλονται τόσο στον οδηγο αυτού όσο και στον ιδιοκτήτη του οχήματος καθώς και τον υπεύθυνο φόρτωσης οι προβλεπόμενες διοικητικές και ποινικές κυρώσεις και τα χρηματικά πρόστιμα όπως προβλέπονται απο τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος σχεδίου, καθοτι είναι αυτονόητο πως ο κίνδυνος επιμολύνσεων ή μετάδοσης επικίνδυνων ουσιών στο τρόφιμο απο την εν δυνάμει παρουσία ΖΥΠ ή υπολειμάτων ΖΥΠ μέσω της ταυτόχρονης ή προηγούμενης μεταφοράς αυτών είναι σχεδόν βέβαιος με απρόβλεπτες συνέπειες για τη Δημόσια Υγεία