• Σχόλιο του χρήστη 'ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΚΑΛΙΑΣ' | 7 Φεβρουαρίου 2013, 13:17

    στην παράγραφο 1.β θα πρέπει να διευκρινιστεί πως αφορά το χαρακτηριςμό των φορτίων Ως ΖΥΠ και την ταξινόμηση τους στην αντίστοιχη κατηγορία επικινδύνοτητας και την διαχείριση τους βάσει των εθνικών και Κοινοτικών διατάξεων