• Σχόλιο του χρήστη 'ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΚΑΛΙΑΣ' | 7 Φεβρουαρίου 2013, 13:57

    στην παράγραφο 1ε του συγκεκριμένου άρθρου πρέπει να συμπληρωθεί οτι τα αποσυρόμενα και κρινόμενα για καταστροφή νωπά οπωροκηπευτικά χαρακτηρίζονται ως φυτικά υποπροΪόντα και είναι απαραίτητο να οδηγηθούν για καταστροφή, καθότι αυτοδικαίως θα χαρακτηρίζονται και θα αποτελούν μη επικίνδυνα απόβλητα εντασσόμενα στην Ευρύτερη κατηγορία αποβλήτων με ΕΚΑ 02 και θα διέπονται και θα διαχειρίζονται σύμφωνα με τις εθνικές και κοινοτικές διατάξεις περί διαχείρισης των μη επικινδύνων αποβλήτων