• Σχόλιο του χρήστη 'ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΚΑΛΙΑΣ' | 7 Φεβρουαρίου 2013, 13:10

    στην παράγραφο 1 περ. ε και στ ΄θα πρέπει να διαυκρινηστεί οτι οι περιγραφόμενες διαδικασίες διε΄πονται απο τις διατάξεις που ορίζουν τη διαχείριση ζωικών υποπροϊόντων αυστηρά κατηγορίας 1 καθώς λόγω της επικινδυνότητας τους για τη Δημόσια υγεία τα πτώματα των σφαγέντων ζώων θα πρέπει να οδηγούνται υποχρεωτικά προς αποτέφρωση