• Σχόλιο του χρήστη 'ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΚΑΛΙΑΣ' | 7 Φεβρουαρίου 2013, 13:28

    στην παρ 1 κρίνω απαραίτητο να διευκρινιστεί οτι σε κάθε περίπτωση και εφόσον δεν έχει αρθεί η δέσμευση των προϊόντων, τα ΖΥΠ ή τα παράγωγα αυτών χαρακτηρίζονται ωσ ΖΥΠ κατηγορία 1ή 2 αναλόγως της επικινδυνότητας τους και σε καμία περίπτωση κατηγορίας 3 επιπρόσθετα στην παρ 2ββ) πρέπει να συμπληρωθεί οτι κατα τη διαδικάσία μεταφοράς των οριστικά κατασχεθέντων ΖΥΠ αυτά πρέπει να μεταφέρονται με οχήματα αποκλειστικής χρήσεως φέροντας τεχνικές προδιαγραφές που προτείνω στο οικέιο άρθρο 26 του παρόντος νομοσχεδίου