• Σχόλιο του χρήστη 'ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΚΑΛΙΑΣ' | 7 Φεβρουαρίου 2013, 13:09

    τονίζεται οτι τα οχήματα αποκλειστικής χρήσεως πρέπει να είναι εγκεκριμένα σύμφωνα με τις εθνικές και Κοινοτικές διατάξεις για τη διαχείριση των ΖΥΠ ήτοι Ε.Κ 1069/2009, ΕΕ 142/2011, καθώς και του Π.Δ. 211/2006