• Σχόλιο του χρήστη 'Σαρίγκολη Ιωάννα' | 7 Φεβρουαρίου 2013, 16:48

    Όπως αναφέρεται και στο σχόλιο του κ.Γιάννη Καρνάβα με με το άρθρο 37 του ν. 4061/2012, παράγραφος 1.ιγ. καταργήθηκε το άρθρο 3 του Ν. 3399/2005, δηλαδή λογικά επανερχόμαστε στο Ν. 674/77, όπου στα μέλη της Επιτροπής Προεδρεύει ο Δ/ντής Γεωργίας και στην υφιστάμενη κατάσταση ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής. Στις σημερινές όμως δομές προϊστάμενος μπορεί να είναι κτηνίατρος, ιχθυολόγος κλπ. Προτείνουμε την προσθήκη άρθρου που να ξεκαθαρίζει ότι πρόεδρος της επιτροπής πρέπει να είναι γεωπόνος, όπως ρητά προβλέπονταν (για ευνόητους λόγους), ότι ο αναπληρωτής για λόγους ουσιαστικούς πρέπει να είναι γεωπόνος.