• Σχόλιο του χρήστη 'Αλέξης Τσαπάρας' | 8 Φεβρουαρίου 2013, 08:08

    Στην παράγραφο 3 θα πρέπει να διευκρινιστεί με σαφέστερο τρόπο ποιά είναι η προϊσταμένη αρχή της αρμόδιας αρχής ελέγχου σε κάθε περίπτωση. Στην περίπτωση π.χ. που αρμόδια αρχή ελέγχου είναι η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής μιας Περιφερειακής Ενότητας, προϊσταμένη αρχή είναι το ΥΠ.Α.Α.Τ. ή η Γενική Διεύθυνση της Περιφέρειας;