• Σχόλιο του χρήστη 'Αλέξης Τσαπάρας' | 8 Φεβρουαρίου 2013, 08:52

    Οι τριμελείς επιτροπές θα πρέπει να έχουν μόνιμη συγκρότηση, κατά τα πρότυπα των επιτροπών κυρώσεων του ποιοτικού ελέγχου, και όχι να συγκροτούνται κατά περίπτωση, πράγμα που πιθανόν να εγείρει θέματα αντικειμενικότητας και διαφάνειας. Οι επιτροπές σαφώς και πρέπει να ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ τα πρόστιμα. Εάν ο ρόλος τους είναι μόνο γνωμοδοτικός, όπως προτείνουν οι προηγούμενοι σχολιαστές, τότε δεν έχουν λόγο ύπαρξης, η εισήγηση του κλιμακίου ελέγχου είναι υπεραρκετή προκειμένου να διαβιβαστεί ο φάκελος στον όποιο προϊστάμενο, και να αποφασίσει αυτός για το πρόστιμο.