• Σχόλιο του χρήστη 'ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΗΣ' | 8 Φεβρουαρίου 2013, 08:18

    Η παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 3399/2005 «Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Προσαρμογή στη νέα Κ.Α.Π και άλλες διατάξεις» (Α΄255). …………………………………………… Τίτλος Αρθρου Σύσταση Αυτοτελούς Υπηρεσίας Ελέγχου Εισαγόμενων Αγροτικών Προϊόντων ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΣΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΣΧΟΛΙΟ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΜΟΥ: - Το άρθρο 5 ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ με το άρθρο 37 παρ. 1ιγ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012),ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΕΝΑΙ ΤΟ 3.