• Σχόλιο του χρήστη 'Βασιλική Δαυιδοπούλου' | 8 Φεβρουαρίου 2013, 13:22

    Στην παράγραφο 1 περ. ε και στ ΄θα πρέπει να διευκρινιστεί οτι οι περιγραφόμενες διαδικασίες διέπονται από τις διατάξεις που ορίζουν τη διαχείριση ζωικών υποπροϊόντων αυστηρά κατηγορίας 1 καθώς λόγω της επικινδυνότητας τους για τη Δημόσια υγεία τα πτώματα των σφαγέντων ζώων θα πρέπει να οδηγούνται υποχρεωτικά προς αποτέφρωση