• Σχόλιο του χρήστη 'Βασιλική Δαυιδοπούλου' | 8 Φεβρουαρίου 2013, 14:55

    απαραίτητο ,κατά την γνώμη μου, να διευκρινιστεί στην παρ 1 οτι σε κάθε περίπτωση και εφόσον δεν έχει αρθεί η δέσμευση των προϊόντων, τα ΖΥΠ ή τα παράγωγα αυτών χαρακτηρίζονται ωσ ΖΥΠ κατηγορία 1ή 2 αναλόγως της επικινδυνότητας τους και σε καμία περίπτωση κατηγορίας επιπρόσθετα στην παρ 2ββ) πρέπει να συμπληρωθεί οτι κατα τη διαδικάσία μεταφοράς των οριστικά κατασχεθέντων ΖΥΠ αυτά πρέπει να μεταφέρονται με οχήματα αποκλειστικής χρήσεως φέροντας τεχνικές προδιαγραφές που προτείνω στο οικείο άρθρο 26 του παρόντος νομοσχεδίου στην παρ 1 κρίνω απαραίτητο να διευκρινιστεί οτι σε κάθε περίπτωση και εφόσον δεν έχει αρθεί η δέσμευση των προϊόντων, τα ΖΥΠ ή τα παράγωγα αυτών χαρακτηρίζονται ωσ ΖΥΠ κατηγορία 1ή 2 αναλόγως της επικινδυνότητας τους και σε καμία περίπτωση κατηγορίας 3. τονίζεται οτι τα οχήματα αποκλειστικής χρήσεως πρέπει να είναι εγκεκριμένα σύμφωνα με τις εθνικές και Κοινοτικές διατάξεις για τη διαχείριση των ΖΥΠ ήτοι Ε.Κ 1069/2009, ΕΕ 142/2011, καθώς και του Π.Δ. 211/2006