• Σχόλιο του χρήστη 'Βασιλική Δαυιδοπούλου' | 8 Φεβρουαρίου 2013, 14:57

    στην περίπτωση του παρόντος παράγραφοσ 5, περ γ θεωρώ οτι η διατύπωση δεν είναι ακριβής και σαφής καθώς θα πρέπει να συμπληρωθεί οτι οι ποινικές κυρώσεις επιβάλλονται όχι μόνο σε όποιον εναποθέσει ή ενατφιάσει νεκρά ζώα ή ΖΥΠ αλλά σε οποιοδήποτε εμπλεκόμενο κατα τη διαχείριση των ΖΥΠ (ΠΑΡΑΓΩΓΌΣ-ΜΕΤΑΦΟΡΈΑΣ-ΤΕΛΙΚΌΣ ΔΙΑΘΈΤΗΣ)που παραβιάσει τις κείμενες διατάξεις που αφορούν όλα τα στάδια διαχείρισης των ΖΥΠ ήτοι απο τη προσωρινή αποθήκευση στο χώρο του παραγωγού, τη συλλογή και μεταφορά τους καθώς και την τελική επεξεργασία αυτών