• Σχόλιο του χρήστη 'ΚΑΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ' | 8 Φεβρουαρίου 2013, 19:19

    Η ποιότητα των τροφίμων δεν αποτελεί αντικείμενο κανενός από τους ΕΚ για την υγιεινή και την ασφάλεια των τροφίμων (πακέτο υγιεινής) και ως εκ τούτου δεν μπορεί να αποτελεί αντικείμενο του παρίντος