• Σχόλιο του χρήστη 'ΚΑΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ' | 9 Φεβρουαρίου 2013, 19:57

    Ποια νοείται ἁιτιολογημένη έκθεση των ελεγκτών῾; Η έκθεση δέσμευσης ή κατάσχεσης, ή πρόκειται για διαφορέτική έκθεση που συντάσεται κατόπιν της δέσμευσης ή κατάσχεσης; Τι γίνεται αν μεταξύ των 2 ελεγκτών υπάρχει διαφωνία για την επιβολή των μέτρων συμμόρφωσης;